Industri Nyheter

Elektronisk nebulisator fördelar

2019-09-05
1. Hälsosammare Jämfört med vanliga cigaretter innehåller den elektroniska finfördelaren inte tjära, ingen kolmonoxid, koldioxid, hydrocyansyra, akrolein, arsenik, bly, kvicksilver och andra skadliga ämnen, så det kommer inte att skada rökare. Dessutom finfördelas nikotinlösningen för att bilda en ångssol och aerosolen späds snabbt ut i luften, och aerosolen med låg densitet är svår att absorberas och bildar inte begagnad rök. Därför äventyrar det inte rökarnas hälsa och skadar inte människors hälsa.

2, säkrare, ingen bränning, ingen öppen eld, det finns ingen brandrisk.

3, mer miljövänlig, ingen förbränning, ingen ask, ingen begagnad rök, ingen cigarettstumpar, ingen elektromagnetisk strålning.

4, kan passera ett visst cigarettberoende, ändrar inte vanor för rökare. Så mycket populärt

5, bättre produkter, mängden rök är större, smaken är inte dålig. Få röken att känna sig väldigt verklig.

6. Ingen lukt, efter rökning är andetaget friskt som vanligt och orsakar inte problem för andra.

7. Det är mer bekvämt att använda och lätt att bära. Det är väldigt bekvämt om du vill pumpa det och sätta det på ena sidan. [1]