Industri Nyheter

Utveckling av elektronisk cigaretter

2019-09-05
Första generationens elektroniska cigarett
Utformningen av den första generationen av elektroniska cigaretter efterliknar fullständigt formen av vanlig verklig rök. Patronen är gul och kroppen är vit. Denna generation av e-cigaretter har varit populär i flera år eftersom dess utseende liknar den för riktiga cigaretter, och den accepteras av kunder i första meningen. Men med den ökande användningen av den första generationen av elektroniska cigaretter, särskilt utländska kunder, upptäcktes många brister i den första generationen av elektroniska cigaretter under användningsprocessen, främst på förstoftaren. . Förstoftaren i den första generationen av elektroniska cigaretter är lätt att bränna, och när patronen byts ut är det lätt att skada spetsen på förstoftaren. Efter en lång tidsperiod kommer den att vara helt utsliten och slutligen kommer inte finfördelaren att släppa ut rök.

Andra generationens elektroniska cigarett är något längre än den första generationens elektroniska cigarett, och diametern är i allmänhet 9,25 mm. Den viktigaste funktionen är att finfördelaren har förbättrats. Förstoftaren har ett skyddande lock utanför, och patronen sätts in i finfördelaren. Den första generationen elektroniska cigaretter är att finfördelaren sätts in i patronen, och de två är tvärtom. Det mest slående inslaget i den andra generationen av elektroniska cigaretter är kombinationen av bomberna och finfördelaren.

Den tredje generationen elektroniska cigaretter använder en engångsförstoringspatron, vilket motsvarar en engångsförstøver. Det löser de tidigare problemen, kvaliteten förbättras kraftigt och utseendet och råvarorna har ersatts.